Aldo's Restaurant

130 Chapel St, New Shoreham, RI

401-466-5871 -